Politiker

“Gentoftes Blå Humanist”
(Radikale Venstre / Gentofte)

Mit parti er Radikale Venstre, da mit politiske fundament består af humanisme og socialliberalisme – samt en meget stærk klimadagsorden. Efter flere år i hovedbestyrelsen, blev jeg d. 16 november 2021 valgt ind i kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune med 1519 personlige stemmer, som var 3. flest i hele kommunen. Et resultat jeg er meget taknemmelig over og stolt af.

I forbindelse med valgkampen bankede jeg på Gentoftes døre i 113 timer og det resulterede i en civil-bevægelse Gentofte Sammen, er et civilt initiativ, hvor Gentofte-borgerne har mulighed for at stå sammen og hjælpe hinanden i civil- og foreningslivet. “Gentofte Sammen” vil starte egne initiativer, hvor der er uopfyldte behov hos borgerne, men vil også samle de civile initiativer som allerede findes. Se mere på www.gentoftesammen.dk

Kommunale mærkesager – Gentofte Kommune

 • GRØN: Gentofte skal være Danmarks grønneste kommune
  • ex. Der skal være ladestandere nok til alle og vi har brug for en super-lader i kommunen
 • ØKONOMI: Vi skal sikre en lav skat og vi skal booste erhvervslivet
  • ex. Sikre en smidigere og hurtig sagsbehandling
  • ex. Erhvervsafgiften sættes ned
  • ex. Alle skal i arbejde
 • TRIVSEL: Større trivsel blandt alle aldersgrupper, bla.:
  • Initiativer til at afhjælpe ensomheden blandt unge og ældre
  • Vi skal drukkulturen hos de unge til livs
  • Vi sætter forebyggelse som kerneværdi:
   • Livskundskab som fag i folkeskolen, et fag hvor børn lærer alle de redskaber der skal til for at begå sig socialt, udvikle selvværd og personligt lederskab, og som derfor vil forebygge psykisk lidelse/sygdom
   • Gratis forældre-kurser til alle
 • BYENS LIV: Der skal flere ungdomsboliger i byen og flere børnefamilier til byen.

Artikler og debatindlæg

113 timers dørbank gav Marie en idé – Villabyerne 16 april 2022

Vi kan skabe forandringen civilt og nedefra – Radikal Online april 2022

Vi bliver nødt til at bruge flere penge på Gentoftes folkeskoler – Villabyerne 2 marts 2022

Søgning mod gymnasier er en succeshistorie – Villabyerne 24 februar 2022

Vi trak gymnasieaftalen i en mere fri og radikal retning – s. 9 – Villabyerne 9 februar 2022

Frigiv mere tid til vores børn og ældre – Villabyerne 6 februar 2022

Leder eller følger? – Villabyerne 26 januar 2022

Tillykke til Gentoftes gode private daginstitutionstilbud – Villabyerne 19 januar 2022

Rema, må vi ses noget godt naboskab – Villabyerne 12 januar 2022

Unge knækker ikke uden grund – ugens udvalgte læserbrev – Jyllandsposten 14 november 2021

Gentoftes Blå Humanist – Magasinet Nord nr. 46 – september 2021

Gentofte er netop ikke en jantelovskommune – Villabyerne 28 juni 2021

Lad teenagerne sove længe – Villabyerne 21 juni 2021

Socialdemokratiet glemmer, at børn ikke er statens eje – Altinget 11 april 2021

Vi skal sikre midler til vores børn og unge i mistrivsel – Villabyerne 30 marts 2021

Nu skal børnene altså i skole igen – Villabyerne 20 marts 2021

Bykongens datter vil ind i politik: Demokratiet fungerer bedst, når alle kommer til udtryk – Furesø Avis 27 januar 2021

Bykongens datter vil ind i politik: Demokratiet fungerer bedst, når alle kommer til udtryk – Villabyerne 27 januar 2021

Danmark skal ikke have rekord i dårlig alkoholkultur. Lad os gøre noget ved det – Kristeligt Dagblad 10 juni 2020

Velkommen til vores demokrati – Sn.dk 2 juni 2020

Der er brug for endnu en suspendering, Tesfaye! – Jyllands Posten 28 maj 2020

Virussen har også bragt gaver med sig. Den ene er medfølelse og den anden er taknemmelighed – Kristeligt Dagblad 20 april 2020

Sprutsalget stiger: Advarer mod fulde forældre – Ekstra Bladet 19 marts 2020

Social-liberalisme

Social-liberalisme er en samfundsform eller politik, der som udgangspunkt bygger på liberale markedsøkonomiske principper, men som ikke tror på at den klassiske liberalisme (hvor enhver principielt er “sin egen lykkes smed”) resulterer i
1. at alle bliver født med lige muligheder og rettigheder
2. at markedet er fair og fri fra fejl.

Derfor anser socialliberalismen det for en hovedopgave for det offentlige
1. at skabe social tryghed for den enkelte gennem et mere eller mindre fintmasket socialt sikkerhedsnet (f.eks. kontanthjælp, førtidspension)
2. at lave visse former for indgreb over for erhvervslivet, f.eks. indgreb over for de såkaldte markedsstyringsfejl eller indgreb i form af fastlæggelse af generelle rammer for den økonomiske udvikling
3. at staten skal tage sig af mere end blot politi og domstole, men også tage sig af f.eks. hospitaler, veje, uddannelse.

Med andre ord. Social-liberalismen ønsker, at individet bliver så frit som muligt – også fri til at være sin egen lykkes smed – men at alle må starte med lige muligheder og rettigheder, at der skal være et socialt sikkerhedsnet, og at markedet må reguleres for indbyggede fejl.

Humanisme

Humanismen er et livssyn, der tager udgangspunkt i mennesket selv og fremhæver den enkeltes menneskeværd, selvstændighed, ukrænkelighed og værdighed. Den holder derfor fast i, at alle mennesker har samme værdi; vi er født frie, alle med samme værdighed og rettigheder, og udstyret med fornuft og samvittighed.

Humanismen er baseret på videnskabelige erkendelser og menneskelig fornuft, kritisk tænkning, følelser, empati og medmenneskelighed. Humanister anser demokrati, retssamfund og menneskerettigheder som grundlæggende, rationelt legitimerede værdier. Vi er en del af et fælles samfund og har ansvar for vores medmennesker og for miljøet, både lokalt og globalt. Vi har et fælles ansvar for, at vores planet er beboelig for kommende generationer.

Humanismen har ingen eviggyldige skrifter eller sandheder og afviser livssyn og ideologier, som gør krav på at have en sådan kundskab eller opskrift på en perfekt verden. Den tager derfor afstand fra totalitære ideologier og religiøs fundamentalisme.

(*Ovenstående er omskrevet fra Humanistisk Samfund. Læs mere her.)