Politiker

“Gentoftes Blå Humanist” (Venstre / Gentofte)

Jeg er socialliberal helt ind til benet: Jeg tror på at mennesker har brug for frihed til at træffe egne valg og udfolde sig som præcis dem de er, og jeg tror på de økonomiske teorier der viser at samfundet som helhed (og derved også dem med lavest indkomst) bliver rigere jo mindre skat vi betaler – men, at vi også har brug for et sikkerhedsnet og et fælles grundniveau, så alle uanset baggrund, hud- eller hårfarve får lige muligheder. Jeg er glødende humanist grænsende til aktivist, og så er jeg naturligvis også 110% grøn.  

D. 16 november 2021 blev jeg valgt ind i kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune for Radikale Venstre med 1519 personlige stemmer, som var 3. flest i hele kommunen. Et resultat jeg er meget taknemmelig over og stolt af. D. 11 april 2023 skiftede jeg fra Radikale Venstre til Venstre, da jeg måtte erkende at jeg var alt for liberal og borgerlig til den politik Radikale Venstre længe havde stået for. Læs mere her i Berlingske eller Villabyerne.

I forbindelse med valgkampen bankede jeg på Gentoftes døre i 113 timer og det resulterede i en civil-bevægelse Gentofte Sammen, er et civilt initiativ, hvor Gentofte-borgerne har mulighed for at stå sammen og hjælpe hinanden i civil- og foreningslivet. “Gentofte Sammen” vil starte egne initiativer, hvor der er uopfyldte behov hos borgerne, men vil også samle de civile initiativer som allerede findes. Se mere på www.gentoftesammen.dk

Kommunale mærkesager – Gentofte Kommune

 • GRØN: Gentofte skal være Danmarks grønneste kommune
  • ex. Der skal være ladestandere nok til alle og vi har brug for en super-lader i kommunen
 • ØKONOMI: Vi skal sikre en lav skat og vi skal booste erhvervslivet
  • ex. Sikre en smidigere og hurtig sagsbehandling
  • ex. Mindre bureaukrati
  • ex. Alle skal i arbejde
 • TRIVSEL: Større trivsel blandt alle aldersgrupper, bla.:
  • Initiativer til at afhjælpe ensomheden blandt unge og ældre
  • Vi skal drukkulturen hos de unge til livs
  • Vi sætter forebyggelse som kerneværdi:
   • Livskundskab som fag i folkeskolen, et fag hvor børn lærer alle de redskaber der skal til for at begå sig socialt, udvikle selvværd og personligt lederskab, og som derfor vil forebygge psykisk lidelse/sygdom
   • Gratis forældre-kurser til alle indtil langt flere børn er trygt tilknyttet
 • BYENS LIV: Der skal flere ungdomsboliger i byen og flere børnefamilier til byen.

Taler

Artikler og debatindlæg

Venstre-kvinder i opråb: Vi skal genskabe lysten til at få børn – Information d. 23 april 2024

Bertel Haarder og Marie Brixtofte: Det er for tidligt at skrive Venstres nekrolog – Kristeligt Dagblad d. 2 april 2024

Hun taler børnenes sag – Lieberhaverboligen s. 24-25, Marts 2024

Exitcirklen: Mens politikerne nøler, bliver børn stadig brugt som våben til forældrefremmedgørelse. – Altinget 29 januar 2023

Jeg er ikke hellig. Jeg drikker selv. Men jeg er hamrende utilfreds med, at samfundet vender det blinde øje til alkohol. (Kommentar) – Berlingske 12 juli 2022

113 timers dørbank gav Marie en idé – Villabyerne 16 april 2022

Vi kan skabe forandringen civilt og nedefra – Radikal Online april 2022

Vi bliver nødt til at bruge flere penge på Gentoftes folkeskoler – Villabyerne 2 marts 2022

Frigiv mere tid til vores børn og ældre – Villabyerne 6 februar 2022

Leder eller følger? – Villabyerne 26 januar 2022

Tillykke til Gentoftes gode private daginstitutionstilbud – Villabyerne 19 januar 2022

Rema, må vi ses noget godt naboskab – Villabyerne 12 januar 2022

Unge knækker ikke uden grund – ugens udvalgte læserbrev – Jyllandsposten 14 november 2021

Gentoftes Blå Humanist – Magasinet Nord nr. 46 – september 2021

Gentofte er netop ikke en jantelovskommune – Villabyerne 28 juni 2021

Lad teenagerne sove længe – Villabyerne 21 juni 2021

Socialdemokratiet glemmer, at børn ikke er statens eje – Altinget 11 april 2021

Vi skal sikre midler til vores børn og unge i mistrivsel – Villabyerne 30 marts 2021

Nu skal børnene altså i skole igen – Villabyerne 20 marts 2021

Bykongens datter vil ind i politik: Demokratiet fungerer bedst, når alle kommer til udtryk – Furesø Avis 27 januar 2021

Bykongens datter vil ind i politik: Demokratiet fungerer bedst, når alle kommer til udtryk – Villabyerne 27 januar 2021

Danmark skal ikke have rekord i dårlig alkoholkultur. Lad os gøre noget ved det – Kristeligt Dagblad 10 juni 2020

Velkommen til vores demokrati – Sn.dk 2 juni 2020

Der er brug for endnu en suspendering, Tesfaye! – Jyllands Posten 28 maj 2020

Virussen har også bragt gaver med sig. Den ene er medfølelse og den anden er taknemmelighed – Kristeligt Dagblad 20 april 2020

Sprutsalget stiger: Advarer mod fulde forældre – Ekstra Bladet 19 marts 2020

Social-liberalisme

Social-liberalisme er en samfundsform eller politik, der som udgangspunkt bygger på liberale markedsøkonomiske principper, men som ikke tror på at den klassiske liberalisme (hvor enhver principielt er “sin egen lykkes smed”) resulterer i
1. at alle bliver født med lige muligheder og rettigheder
2. at markedet er fair og fri fra fejl.

Derfor anser socialliberalismen det for en hovedopgave for det offentlige
1. at skabe social tryghed for den enkelte gennem et mere eller mindre fintmasket socialt sikkerhedsnet (f.eks. kontanthjælp, førtidspension)
2. at lave visse former for indgreb over for erhvervslivet, f.eks. indgreb over for de såkaldte markedsstyringsfejl eller indgreb i form af fastlæggelse af generelle rammer for den økonomiske udvikling
3. at staten skal tage sig af mere end blot politi og domstole, men også tage sig af f.eks. hospitaler, veje, uddannelse.

Med andre ord. Social-liberalismen ønsker, at individet bliver så frit som muligt – også fri til at være sin egen lykkes smed – men at alle må starte med lige muligheder og rettigheder, at der skal være et socialt sikkerhedsnet, og at markedet må reguleres for indbyggede fejl.

Humanisme

Humanismen er et livssyn, der tager udgangspunkt i mennesket selv og fremhæver den enkeltes menneskeværd, selvstændighed, ukrænkelighed og værdighed. Den holder derfor fast i, at alle mennesker har samme værdi; vi er født frie, alle med samme værdighed og rettigheder, og udstyret med fornuft og samvittighed.

Humanismen er baseret på videnskabelige erkendelser og menneskelig fornuft, kritisk tænkning, følelser, empati og medmenneskelighed. Humanister anser demokrati, retssamfund og menneskerettigheder som grundlæggende, rationelt legitimerede værdier. Vi er en del af et fælles samfund og har ansvar for vores medmennesker og for miljøet, både lokalt og globalt. Vi har et fælles ansvar for, at vores planet er beboelig for kommende generationer.

Humanismen har ingen eviggyldige skrifter eller sandheder og afviser livssyn og ideologier, som gør krav på at have en sådan kundskab eller opskrift på en perfekt verden. Den tager derfor afstand fra totalitære ideologier og religiøs fundamentalisme.

(*Ovenstående er omskrevet fra Humanistisk Samfund. Læs mere her.)

Feedback om at hjælpe til i en valgkamp

“Det var fantastisk at møde dedikerede mennesker, der alle brænder for samme sag. Mennesker som knoklede, fordi det gav mening og fordi vi alle havde samme mål. Det er så rørende at opleve hvordan fremmede mennesker kan støtte og udvise interesse for hinanden. Jeg fik en masse nye bekendtskaber, der åbnede op for nye både netværk og samarbejder. Ekstra bonus var frisk luft og kilometer i benene.”
Sofie, november 2021

“Dørbank i forbindelse med kommunalvalget viste sig at være en rigtig god dialog form. Hvor jeg måske havde troet, folk ville være skeptiske over at blive opsøgt i deres hjem, så blev vi taget så godt imod stort set alle steder. Folk var positive over at blive hørt og delte med glæde deres tanker og ønsker om stort og småt. Det engagement som initiativet var udtryk for, fik også stor anerkendelse med på vejen fra dem, vi bankede på hos.
Konceptet er efter min mening også genialt til at fange dem, der måske er mindst politisk interesserede. Dørbank befinder sig jo lidt i den modsatte ende af skalaen i forhold til “smart intellektuel Christiansborg kommunikation med fokus grupper og lignende” – det bliver helt naturligt mere ægte og ærligt. Det tror jeg mange – men måske særligt de mindst politisk funderede – sætter pris på”

Signe, november 2021

“Jeg henvendte mig til Marie fordi at hun har en kompetent profil med gode værdier. Jeg ville derfor gerne bidrage ved at investerer frivillige timer for at støtte op. Tiden med dørbank var så givende, at se og lærer af hvordan Marie møder andre mennesker, formår at skabe spændende dialoger var inspirerende og opløftende på at plan der ikke kan beskrives men skal opleves.”
Ditte, november 2021