Autoriseret psykolog

Bøger jeg anbefaler

Artikler og brevkasseindlæg

Gratis webinar om Sorg: Lær at forstå og rumme sorgen

Mit fundament

Mit fundament er postmodernistisk og socialkonstruktionistisk. Det betyder, at jeg ikke tror på, der findes én objektiv sandhed, men en helt masse forskellige virkeligheder. Fordi der ikke findes én objektiv sandhed, betyder det, at jeg ikke er optaget af diagnoser eller at følge bestemte metoder eller få overbevist klienten om, at mit perspektiv er det rigtige. I stedet følger jeg klienten og går med dem hånd i hånd og udforsker: Hvad er hjælpsomt for dem? Jeg arbejder ud fra et princip om transparens, dvs. at sidder jeg med en hypotese, så deler jeg den med klienten, men jeg gør opmærksom på, at det kun er en hypotese, og at den måske ikke giver mening for klienten. Jeg arbejder også ud fra en præmis om at mennesket trives bedst, når det tager ansvar for eget liv.

Socialkonstruktionismen handler om, at sproget skaber virkeligheden. Så når en klient siger om sig selv: ”Jeg er en dårlig mor”, så kan det være med til at fastholde klienten i en følelse og et mønster, hvor hun føler, hun er en dårlig mor. Mit fundament hviler også på humanistisk, eksistentialistisk og buddhistisk psykologi.

Humanismen er et livssyn, der tager udgangspunkt i mennesket selv og fremhæver den enkeltes menneskeværd, selvstændighed, ukrænkelighed og værdighed. Den holder derfor fast i at alle mennesker har samme værdi; vi er født frie, alle med samme værdighed og rettigheder, og udstyret med fornuft og samvittighed. Eksistentialismen har den grundantagelse at vi alle er ansvarlige for vores liv, vores handlinger og vores valg. Og buddhistisk psykologi er funderet i koncepter som medfølelse, en ikke-dømmende tilgang til sig selv og andre, forbundethed og accept.

Min metode

På kandidaten tog jeg min praktik på det narrative psykologhus Inpraxis, hvor jeg blev grundigt skolet i at arbejde systemisk, narrativt og løsnings-fokuseret, som derfor er mine primære arbejdsredskaber.

Systemisk metode handler så vidt muligt om at have flere med i terapien, enten ved fysisk at inddrage klientens nærmeste eller ved at inddrage de nærmestes tanker, holdninger, handlinger m.m. (”Hvem i din omgangskreds ville være mest enig med det, du sagde? – og hvorfor ville de være det?” osv.).

Narrativ metode handler om, at de fortællinger, vi fortæller om os selv, skaber os – og ikke omvendt. Så du bliver deprimeret af at fortælle deprimerende historier om dig selv (også selvom det blot er de historier, du fortæller dig selv om dig selv). Ved at ændre din fortælling (dit narrativ) så skaber du en anden virkelighed, og derfor kan du ændre dine følelser og dit liv.

Løsningsfokuseret metode handler om ikke at fokusere så meget på problemet (problemerne), men hvor du gerne vil hen, hvordan din ønskede fremtid ser ud, og hvad det mon er, der står i vejen for, at du kommer et lille skridt tættere på den.

Alle tre metoder er kort-tid-terapeutisk, dvs., at du opnår stor effekt på 5-10 gange.

Udover de tre ovennævnte metoder arbejder jeg også meta-kognitivt (her handler det om at træne opmærksomheden væk fra grublerier og ændre ens holdning til bekymringer), mindfulness-baseret (her med en grundforståelse af mindfulness som et redskab til at lære ikke at dømme egne følelser og tanker). Jeg arbejder også nogle gange kognitivt-adfærds-baseret (her kan det være at undersøge ens antagelser eller sætte adfærdseksperimenter op) eller psykodynamisk (her kan det være at arbejde med det indre barn eller den store betydning, ens forældre har haft på ens bagage).

Mit setup

Rent praktisk følger jeg altid op: ”Har der været nogle eftertanker siden sidst?” I par-terapi starter jeg altid med, at man værdsætter hinanden (dette er guidet og struktureret af mig), i flerpersoners-terapi sørger jeg for, at hver person altid får sat et overordnet mål for terapien og et lille mål for dagens session. Jeg skriver på tavle – således bliver noter et fælles og transparant projekt og ikke noget hemmeligt, som er forbeholdt terapeuten. Jeg tegner, fortæller, illustrerer og har mange modeller, som jeg tilbyder som hjælp, dog med forståelse for, at sådan en model aldrig kan fange, præcis hvordan klienten har det.

Når der er flere inde i sessionen, laver jeg strukturerede interviews. Dvs., at når jeg snakker med den ene, lytter den anden/de andre og kan evt. skrive ned på en notesblok, men ikke sige noget. Og sådan når jeg 2, 3 eller 4 runder, alt efter hvor lang tid vi har. Jeg slutter altid af med at spørge hver person: ”Hvad tager du med fra i dag?” (og udfolde det lidt) – og jeg giver altid hjemmeopgaver for (det kan fx være: ”Til næste gang skal du tænke over…..” eller ”Inden næste gang, prøv at øve dig på at sige fra ærligt-kærligt, og måske skal du øve dig på den person, hvor det er allernemmest” osv.).

Ansættelser

Fra maj 2020 har jeg haft privat praksis

Jeg har primært voksne klienter, og fordi jeg er autoriseret kan man få hele eller delvis betaling gennem privat sygeforsikring. Jeg har løbende omkring 10-15 klienter i individuelle terapeutiske forløb. Et forløb hos mig tager i gennemsnit 7-10 sessioner.

Fra maj 2018 til november 2019 arbejdede jeg i Børn, Unge & Sorg og Det Nationale Sorgcenter som autoriseret psykolog

Børn, Unge & Sorg tilbyder individuel eller gruppeterapi til børn og unge fra 6 til 28 år, som har alvorligt syge forældre eller søskende, eller døde forældre eller søskende. Børn, Unge & Sorg arbejder for, at sygdom og død ikke skal spænde ben for livet, og for at forbygge og behandle komplicerede sorgreaktioner. Som autoriseret psykolog i afdelingen havde jeg individuel terapi og gruppeterapi med et gennemsnit på omkring 30 unge i forløb ad gangen. Jeg arbejdede ugentligt med at rådgive og besvare henvendelser telefonisk og jeg mødte unge og deres familier til de første samtaler, således at de kunne skrives på ventelisten til et forløb. Jeg var en del af frivilligteamet, som var ansvarlig for Sorglinjen (Danmarks eneste nationale linje for 13-100-årige pårørende eller efterladte). Teamet stod for rekruttering, uddannelse, opkvalificering og supervision af de frivillige samt ad hoc-sparring. Hos Børn, Unge & Sorg var jeg også en del af undervisningsteamet, hvor jeg holdt oplæg om sorg og om at være pårørende.

Fra juli 2017 til maj 2018 havde jeg en privat psykologpraksis, samtidig med at jeg skrev bogen “Kun når det regner”

Som privatpraktiserende psykolog var jeg tilknyttet socialpsykiatrien i Fredensborg Kommune, hvor jeg superviserede og underviste tværfaglige teams med bostøtter. Dernæst så jeg private klienter, både til individuel, par- og familieterapi.

Fra april 2015 til juli 2017 arbejdede jeg i TUBA som psykolog og frivillig-leder

TUBA tilbyder unge fra 14 til 35 år, som er vokset op med misbrug i familien, individuel eller gruppeterapi. I den ene halvdel af min stilling havde jeg individuel terapi og gruppeterapi med et gennemsnit på omkring 20 unge i forløb ad gangen. Jeg foretog også visiterende forsamtaler samt stod for alle nye henvendelser til TUBA København. I den anden halvdel af min stilling var jeg ansvarlig for de ca. 65 frivillige terapeuter (psykologer og psykoterapeuter) og andre frivillige i Region Østdanmark. På frivilligområdet stod jeg for rekruttering, kontrakter, uddannelse og opkvalificering, supervision af de individuelle terapeuter (ca. 4 timer om ugen), ad hoc-sparring, koordinering af de frivilliges samtaleforløb, budget, fondsansøgninger etc. I TUBA-regi underviste jeg i systemiske og narrative gruppemetoder på Københavns Professionshøjskole Metropol.

Uddannelse

 • 2002: BSc Psychology and Economics, City University London
 • 2003: MSc Finance and Economics, London School of Economics, London
 • 2015: Cand. psych., Københavns Universitet, København
 • 2017: Cand. psych. aut., autorisation ved Psykolognævnet

Kurser og efteruddannelse

 • Maj 18 – FIT- kursus v. Susanne Bargmann (1 dag)
 • Apr 18 – Circle of Security – tilknytningsbaseret terapi (4 dage)
 • Okt 17 – Offeret, krænkeren, og over-achieveren v. Lone Lyager (3 dage)
 • Aug 17 – Autorisation ved Psykolognævnet, Cand.psych.aut.
 • Jan 17 – Compassion-focused therapy v. Mette Albertsen, Wattar Gruppen (2 dage)
 • Dec 16 – Det professionelle kram v. Ulla Dyrløv (1 dag)
 • Maj 16 – Compassion-focused therapy v. Paul Gilbert (2 dage)
 • Sep 15-Mar 16 – Personlig udviklingsgruppe v. Ane Wermer, Inpraxis (8 dage, godkendte timer til specialist uddannelsen)
 • Jun 15-Jun 16 – Supervisionsgruppe i forbindelse med autorisation v. Dorte Nissen, Inpraxis (13 dage)
 • Jun 15 – At arbejde med traumer v. Noel Larsson (2 dage)
 • Maj 15 – Familieterapitræf – at arbejde med følelser i en systemisk terapeutisk sammenhæng v. Paolo Bertrando (2 dage)
 • Maj 15 – Familieterapi v. Kenn Scheibel (1 dag)
 • Maj 15 – At arbejde løsningsfokuseret v. Harry Korman (1 dag)
 • Dec 14 – Relationel parterapi v. Lone Algot Jepsen (2 dage, godkendte timer til specialist uddannelsen)                              
 • Nov 14 – Befri samtalen v. Cecilie Cornett (1/2 dag)
 • Nov 11 – Mindfulness for børn og unge (weekendkonference i Oslo) (2 dage)