Skræddersyede foredrag/workshops

Jeg kan vinkle mit foredrag til forskellige målgrupper som f.eks.:
– fagprofessionelle
– politikere
– børn af misbrugere
– børn
– unge
– den almene borger

eller til forskellige fokus-områder som f.eks.:
– misbrug
– dysfunktionelle familier
– selv at blive forælder
– hvordan stopper vi den sociale arv?
– ressourcer og resiliens
– hvordan arbejder man som terapeut/psykolog med voksne børn af misbrugere?

Foredraget er typisk 45-75 minutters oplæg, hvorefter der er debat/spørgetid – men det kan også struktureres mere inddragende, mere gruppeterapeutisk eller mere som en workshop.